MAŁGORZATA KOWALCZE

Dr Małgorzata Kowalcze received her PhD in English from the Pedagogical University of Cracow. She also holds a Master’s degree in Philosophy at the Jagiellonian University, Cracow. Her doctoral dissertation is devoted to phenomenological and posthumanist interpretations of the concept of corporeality in the novels by William Golding. Much of her work involves philosophical treatment of issues raised by literature. Her principal research interests are in the field of contemporary English literature, phenomenology and posthumanism. She is an assistant professor at the Department of English Literatures of the Pedagogical University of Cracow where she teaches courses in the history of English literature.

 

Publications

Czy „człowiek Tischnera” może być posthumanistyczny? Czy „postczłowiek” jest tischnerowski?, w: „Wolność wartość – wartość wolności. Inspiracje Tischnerowskie”, Nowy Targ 2019.

Gothic Healing under the Mediterranean Sun: The Magus by John Fowles as a Gothic Novel, w: “Tematy i Konteksty” nr 8 (13), 2018.

Ludzie czasem umierają ze wstydu. Kultura i natura jako dwa aspekty kondycji człowieka w prozie Williama Goldinga, w: Oblicza wielokulturowości. Wybór esejów/Cultures in Contact: Selected Essays in Cross-Cultural Experience, red. E. Panecka, M. Kowalcze, Nowy Targ, 2017.

Jestem tym, co mam. Rzeczy jako narzędzia samopoznania podmiotu i jego manifestacji w świecie, „Tematy z Szewskiej”, nr 1 (18), 2017.

„Odpowiednie dać rzeczom słowo…” Williama Goldinga literackie egzemplifikacje relacji człowiek – rzecz, w: „Homo Culturalis – szkice z filozofii kultury”, red. F. Polakowski, K. Maciąg, Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2017.

Być w świecie będąc poza nim. Koncepcja przestrzeni numinous w prozie Williama Goldinga, „Perspektywy kultury”, nr 12, 1/2015.

A ‘knight of faith’ looking into the face of ‘the Other’: Existential transformation in William Golding’s “The Spire”, „Studia Anglica”, No. IV, 2014.